Genel İngilizce Programları - Genel Bilgi

DPÜ DİLMER GENEL İNGİLİZCE PROGRAMLARI

 

Merkezimin sunmuş olduğu hizmetlerden biri de Genel İngilizce Programlarıdır. Genel İngilizce Programımız 6 değişik seviyeden oluşmaktadır. Bunlar A1, A2, B1, B2, C1 ve C2 programlarıdır.

 A1 seviyesi İngilizce bilgisi olmayan ya da çok az bilgiye sahip öğrenciler için başlangıç, diğer bir deyişle Elementary seviyesidir. İngilizce’nin basit ve temel konuları olan tanışma, selamlaşma, kişisel bilgiler verme, basit cümleler ve soruları oluşturma teknikleri, geniş, şimdiki ve geçmiş zamanlı cümleler ile öğrencilerin kendilerini ifade etmelerinin öğretimi amaçlanır. Seviye sonunda öğrenciler basit konular üzerinde yabancılarla konuşabilir, paragraflar yazabilir, kolay konu başlıklarını okuyup anlayabilirler. Öğrendikleri temel zamanlarla basit tümceler kurabilir, kendilerini kısaca ifade edebilecek düzeye ulaşırlar.

A2 seviyesi,  Orta Düzey öncesine hazırlık aşamasıdır. İngilizce'yi belli bir sınırda konuşabilen öğrenciler içindir. Bu seviyeyi orta alt, yani Pre-Intermediate olarak da adlandırmaktayız. A1 kurunda öğrenilen temel bilgiler ve zamanlar üzerine konulan yapı bilgisi ve kelimeler ile kur sonunda öğrencilerimizin günlük konular üzerine yabancılar ile kolayca iletişim kurup, çok karmaşık olmayan konularda okuduklarını anlamalarını, istemlerini yazılı olarak ifade etmelerini hedeflemekteyiz.

B1 seviyesi,  orta düzey yani Intermediate seviyesidir. İngilizce'yi belli sınırda akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir. Bireyin, İngilizce'nin yapısal özelliklerini kavramış olarak, artık dilin inceliklerini öğrendiği ve uyguladığı, dört dil becerisindeki eksikliklerini giderdiği bir aşamadır. Kur sonunda öğrenciler birçok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, karmaşık cümleler kullanarak yazılar yazabilir, okuduğunu kolaylıkla anlayabilirler. Belirli bir konuda düşüncelerini daha zengin bir sözcük dağarcığıyla dile getirebilir ve günlük yaşamın pek çok düzleminde rahat iletişim kurabilirler. Ulusal yabancı dil sınavlarında da 55 puanı ala

B2 olarak adlandırdığımız seviye ise orta üzeri yani Upper-Intermediate seviyesidir. İngilizce'yi belli sınırda akıcı ve bilinçli konuşabilen öğrenciler içindir. Dilbilgisinin en ince ayrıntılarına kadar özümlendiği, akıcı ve hatasız yabancı dil kullanımının esas itibariyle kotarıldığı düzeydir. Dört dil becerisi bu düzeyde iyice gelişir ve pekişir. Seviye sonunda öğrenciler birçok farklı konu üzerinde yabancılarla uzun konuşmalar yapabilir, uzun anlamlı cümleler kurabilir, orijinal kitapları okuyup anlayabilirler. Öğrenen, geliştirdiği sözcük dağarcığı, karmaşık ve bileşik sözcük ve eylemler vb. yapılar ile etkin iletişim kurabilir. Eğer düzenli bir çalışma sergilemiş ve de seviyenin gereksinimleri yerine getirmiş ise ulusal yabancı dil sınavlarında da rahatlıkla 55 puanı alabilecekleri bir seviyeye ulaşabilirler.

C1 ve C2 seviyelerimiz ise ileri düzey ve yeterlilik düzeyleridir.  Orta Üstü yani B2 düzeyinin gerekli içeriğini tamamlayabilen ve İngilizce'yi iyi derecede kullanabilen öğrenciler içindir. Seviye sonunda öğrenciler yabancılar ile her konu üzerinde konuşabilir, tartışabilirler. İletişimde problem yaşamazlar.

Genel İngilizce’de programlarımız tamamen yeni yönelimler çerçevesinde konuşma ağırlıklı olarak gerçekleştirilir. Tamamen yapay bir ortam oluşturularak, öğrencinin dil ile uğraşmasını gerektirecek durumlar yaratılır. Görsel ve işitsel materyallerimiz ile eğlenceli bir ortam oluşturulur. Bunları gerçekleştirmek için özel sinema salonumuz ve 2 adet bilgisayar laboratuvarımız da mevcuttur. Bunların yanında eşit olarak dilin diğer dört becerisi üzerine alanında uzman akademisyenlerimizin uygun gördüğü değişik ek materyaller ile öğretim zenginleştirilir.

Genel İngilizce programlarımızın her bir seviyesi 8 haftalık dönemlerden oluşur. Bunlar haftada iki gün dörder saattir. Bunun için de esnek ders saatleri ile öğrencilerimizin öğrenmeye en uygun olduğu günlerde ve saatlerde derslerimiz yapılmaktadır. Bunların dışında ‘Speaking Club’ diye isimlendirdiğimiz yabancı hocamız ile özel konuşma kulüplerimiz de mevcuttur. Böylelikle öğrencilerin derslerde öğrendikleri bilgileri, yabancı hoca ile birebir tekrar etme fırsatı tanımaktayız. 

Genel İngilizce derslerimiz, akademisyenlerimizin her bir öğrenci ile ayrı ayrı ilgilenme fırsatı bulması amacı ile U şeklindeki modern sınıflarda her bir öğrencinin birbirini kolayca görebildiği en fazla 15 kişi ile yapılır. Sınıf mevcudunun az olması öğrenmeyi kolaylaştıran bir etkendir.

Bununla birlikte ders saatleri dışında öğrencilerimiz için değişik sosyal aktivite kulüplerimiz de sunduğumuz diğer hizmetlerdendir.   

Son Güncelleme Tarihi: 21 Eylül 2018, Cuma